Položek v košíku: 0 | zobrazit košík
 

Provozovatel internetového portálu

Dušan Janovský s.r.o.
Puškinovo náměstí 493/5
160 00 Praha 6

prodejna: Náměstí Míru 210

                   696 42 Vracov  

IČ:  28356420
DIČ: CZ 28356420

 

Odpovědná osoba a kontakt:

ing. Dušan Janovský

tel: 608 76 95 45

  

Pracovní doba

pondělí:             8.oo - 15.30 hod.

úterý - pátek:    8.oo - 17.oo hod.

sobota:              8.oo - 11.30 hod.

 

1) O registraci

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě Dušan Janovský s.r.o. a

nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení

závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany

prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně

reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující

dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto

případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného

zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem

dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato

částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V

případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli

požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informováni

elektronickou poštou – e-mailem, popřípadě telefonicky. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem

či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, budeme Vás neprodleně informovat o termínu výroby a následném

dodání zboží.

 

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat

e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno a e-mailovou

adresu.

 

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout tentýž den za předpokladu, že objednané zboží je skladem. V ostatních

případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat na prodejně ve Vracově, Náměstí Míru 210

  - viz. pracovní doba, mimo tuto dobu po dohodě.

 

Reklamace zásilky je možná do 3 dnů od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zřejmé při předání!

 

Doručení zboží Českou poštou – Obchodní balík do ruky

Poštovné je účtovnáno dle platného ceníku České pošty:http://kzas.ceskaposta.cz/CleanForm.action

 

Pokud nebude objednávající zastižen, obdrží do schránky oznámení o doručení zásilky. Zásilku si může

vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv

komunikace s dopravcem a nemáme žádnou možnost zásilku ovlivňovat.

 

U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků jsou tyto

přepravovány službou Toptrans, dle platného ceníku této

společnosti:http://www.toptrans.cz/portal/page/portal/toptrans_www_cz/ceny_prepravy/vypocet_ceny

 

Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí!

 

O ceně za dopravu zboží je zákazník informován mailem při potvrzení termínu dodávky.

 

POZOR! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u

přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

 

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

 

 

4) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeným na dokladu. Ve sporných

případech může být záruční lhůta prodloužena o 5 (slovy pět) dní jako náhrada za čas dopravy.

  

5) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní

smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu

odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li

takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To

neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou

sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se

považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se

neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

 

 

6) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7

občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a

nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné

vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních

případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od

smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např.

v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže

být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst

svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinnen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém

případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením

zboží (náklady na přepravu apod.).

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv

 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

7) Doručení a dodací podmínky

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné závisí na hmotnosti, případně vzdálenosti k doručení zásilky.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

 

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás.

2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

 

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte

doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému

znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na pouze na

bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena

o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

 

8) Způsoby úhrady

- platba v hotovosti při převzetí zboží v prodejně ve Vracově, Náměstí Míru 210

 - platba předem -  při výběru této možnosti obdržíte zálohovou fakturu se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby

  na bankovní účet

- dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti

 

 

9) Reklamace

 

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu

odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

 

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění

závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

 

Jak postupovat

 1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu Dušan Janovský s.r.o., Náměstí Míru210, 696 42 Vracov. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
 3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 4. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
 5. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 7. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
 8. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
 9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
 10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

                                                     Drátěný program Vracov

 

Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2013 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.